۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه

عکس العمل ها

عده ای به خودشان فحش میدهند که دارند چه گهی میخورند در غربت، عده ای هم انگار نه انگار، سرشان به خرید بعد از کریسمس گرم است و برنامه‌های آشغال تلویزیون امریکایی...
کاش یک قیچی بزرگ وجود داشت...

۲ نظر: