۱۳۹۷ مرداد ۱۳, شنبه

برای خودم و دیگران

می‌گوید نوشتن ایده‌ها بهترین تراپی‌ست. یک دفترچه کنار دستت بگذار. روزی ده تا ایده تویش بنویس. ایده‌ها حتما نباید محکوم به انجام باشند. کمی که گذشت می‌بینی که مغزت دوباره مثل ماشین راه می‌افتد و آنقدر ایده تراوش می‌کند که از دفترچه‌ات سرریز می‌کند.
می‌گویم باشد، ولی وقتی یادم می‌رود دفترچه‌ای هم دارم چه؟ 
می‌گوید تو خودت را مجبور به فراموشی می‌کنی. فراموشی، عکس‌العمل مغزت است نسبت به چیزهایی که از آنها می‌ترسی.
سکوت می‌کنم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر