۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

به عزیز ایرانی که اگر بود، سالروز تولدش به این گستردگی نبود« یکبار به شاعری گفتم ارزشت را تا زمان مرگت نخواهیم دانست و او در پاسخ گفت آری، مرگ همیشه پرده ها را از پیش چشمانمان پس میزند. اگر واقعا مرا میشناختی میدیدی که آنچه در قلب دارم با ارزشتر از آن است که به زبان می آورم و آنچه در آرزویش هستم با ارزش تر از آن است که در دستانم دارم.»

 جبران خلیل جبران

 ‍

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر