۱۳۹۶ خرداد ۱۱, پنجشنبه

بخشی که از دستمان رفت

در بین مسیر قوچان به درگز حتما برای شمخال وقت بگذارید، صبح زود اتومبیل را در روستا پارک کنید و به دره‌ای شگفت‌انگیز پا بگذارید. ما خیلی دیر به شمخال رسیدیم و هوا هم بارانی بود، پس نتوانستیم به دره برویم اما باید روزی برای دیدن آن برگردم.

عکس از منابع اینترنتی انتخاب شده‌ و مال من نیست.  

http://www.flickriver.com/photos/torghabehonline/3159391828/

پیشنهاد می‌کنم مطلب محمد گایینی عزیز و همچنین عکسهای خبرگزاری ایسنا درباره شمخال را ببینید.

۱ نظر: