۱۳۹۴ آذر ۲۵, چهارشنبه

بارش تا آخر عمر روی دوشتان باشد

نه اصلا یک آدمهایی حق دارند که گناهش را گردن شما بیاندازند، چون آنها را ویران کرده‌اید و بعد از شما هیچوقت مثل اول نخواهند شد. حتی اگر کسی با شوق ... بیاید... و وقتی نگاه می‌کند... چشمهایش برق بزند... 

۲ نظر:

  1. بله آدم هایی هستند که حق ندارند اما اشتباه می کنند. حق ندارند اما ویران می کنند.. حق ندارند اما اشتباه خود را تکرار می کنندو تکرار می کنند شوق شان را چون برق نگاهشان عادی نیست، تکراری نیست.. آدم هایی هستند که می دانند و خوداعتراف می کنند و عذرخواهند.. اما نمایی از بنایی نیست و ویرانی سهم سمی این نگاه می شود.. و آدم هایی هستند که به حق این ناحق را پرده حدقه شان می کنند، نکند برق نگاهی، سیاهی چشمانشان را بیازارد..

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. دنیا در درون شیرین‌ترین میوه‌اش تلخی بی‌پایان پنهان کرده، و ترس بی‌پایان.

      حذف