۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه

یک تجربه‌ی متفاوت

دیروز مراسم یادبودی برای یکی از پلیسهای کشته شده در تیراندازی یکهفته‌ی پیش شهر سکرمنتو برگزار شد. اولین بار بود که مراسم یادبود در بزرگراه را می‌دیدم. بزرگراه هشتاد کاملا یکطرفه شده بود و در سمت بسته شده‌ی آن شاید بیشتر از دویست اتومبیل پلیس و کلانتر با چراغهای گردان روشن با سرعت کم گذشتند. روی پلهای روی بزرگراه، اتومبیلهای آتشنشانی توقف کرده بودند و آتش‌نشانها به احترام، خیلی منظم روی سقف اتومبیل خود ایستاده بودند. این صحنه‌ی آتش‌نشانها روی همه‌ی پلها تکرار شد، و قطار اتومبیلهای چراغ گردان پایانی نداشت. در قسمتی از بزرگراه، Hell's Angels یا فرشتگان دوزخ، همان گروه خشن که روی موتورهای هارلی دیویدسون می‌نشینند و اتوبانها را تسخیر می‌کنند، در کنار جاده ایستاده بودند و به احترام، پرچم امریکا به دست داشتند. فضا بسیار احترام برانگیز بود و اتومبیلهای این سمت هم بخاطر تماشا آهسته جلو می‌رفتند.

من در آمبولانس نشسته بودم و دید خوبی به این مراسم جمعی نداشتم، هیچ شانسی برای عکاسی با تلفن همراه نبود، اما تصویر آتش‌نشانهای ایستاده روی اتومبیلهایشان برای همیشه در ذهنم نقش بست.


تصویر از اینجا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر