۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

گفتم. گفت.

پرسید برنامه بعدی کجاست؟
جواب دادم هیچ. تا آخر سال قراره بمونم و کار کنم.
لبخندی معنی دار زد و گفت ما که میدونیم طاقت نمیاری!
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر