۱۳۹۶ فروردین ۲۸, دوشنبه

...

از خودش مهاجرت می‌کند... از خودش می‌گریزد.. مهاجرت می‌کند... می‌گریزد...مهاجرت... گریز... 

۱ نظر: