۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

تهرانمان را دوست داشته باشیم.

حالا که شهرداری اینقدر لطف کرده، اینقدر خرج کرده، و با تابلوهای هنری تحت عنوان نگارخانه ای به وسعت شهر، اینقدر فضای شهر را وجدآور کرده، بیایید همه به روابط عمومی شماره ۱۳۷ تلفن بزنیم و از این کارشان تشکر کنیم و خواهش کنیم این تابلوها را برندارند، چون باز قرار است شهر از شعارهای این کار را بکن آن کار را نکن پر بشود، و حیف است تهران اینقدر زیبا و دوست داشتنی نباشد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر