۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

سفر

یک چمدان و چند کتاب.
آماده‌ می‌شوم.

۲ نظر: