۱۳۹۳ مهر ۲۰, یکشنبه

خانه

بابا می‌گوید دو سه شب است دارم خواب می‌بینم که داریم با برادرم خانه می‌سازیم. داشتیم با عمو در اسکایپ صحبت می‌کردیم، عمو می‌گوید اتفاقا من دیشب دو بار خواب دیدم که من و تو داریم با همدیگر خانه می‌سازیم. یکی ساختیم خوشمان نیامد، خراب کردیم و بعد یکی دیگر ساختیم. بابا می‌گوید ولی در خواب من تو داشتی به من تشر می‌رفتی که چرا خوب کار نمی‌کنی. بابا و عمو هر دو بلند بلند می‌خندند. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بیایید یک توضیحی بدهید خواب خانه ساختن تعبیرش چیست که مادرمان ما را کشت از دلنگرانی. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر