۱۳۹۳ تیر ۲۱, شنبه

ماه من


آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ 
همتى تابه سلامت ز درم بازآيد

۲ نظر: